Letter of support

Gospodarstvo nujno potrebuje inovacije, kreativnost, hitro odzivnost in prilagajanje na spremembe, zato nova znanja in povezovanje predstavljajo temelje za rast in razvoj podjetij in tako pripomorejo k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.