• SUMMER/WINTER EXPERIENCE AND EDUCATION CAMPS FOR YOUTH

  As part of activities carried out in the field of obtaining and sharing knowledge, “Summer camps” and “Winter camps” have been a very popular learning method outside of domestic country. Such method enables young people to obtain knowledge in a pleasant way, and at the same time it represents a way for them to socialise and gain a priceless experience while getting to know their peers, habits and cultures of other countries.

  It needs to be pointed out that such camps are also a venue for various activities, networking and international connections of young people; hence they increase employability and competitiveness.

  The purpose of the camps, which we intend to organise, is:

  • to learn foreign languages,
  • to discuss hot topics in selected countries,
  • to carry out ecologic activities,
  • to carry out sports activities, and
  • to promote creativity.

  The activities in camps are performed in a period of seven days at various destinations (Slovenia, Croatia, the Czech Republic, Italy, France).

  At the end of each camp, the participants receive the Participation and Education Certificate.

  *Participation at learning camps for everyone aged below 18 years must be confirmed by their parents or guardians.
  *The learning camps require a minimum of seven participants.

  .

 • POLETNI IN ZIMSKI KAMPI ZA MLADE

  V okviru aktivnosti, ki se izvajajo na področju pridobivanja in izmenjave znanj, so poletni ali zimski kampi v tujini že dlje časa priljubljena oblika učenja. Tovrsten način omogoča mladim pridobivanje znanj na prijeten način, hkrati pa jim omogoča druženje in nudi neprecenljive izkušnje, ki jih pridobijo, ko spoznavajo svoje vrstnike, navade in kulture drugih držav.

  Vsekakor je treba poudariti, da se sočasno izvajajo aktivnosti, mreženja in mednarodno povezovanje mladih za večjo zaposljivost in konkurenčnost.  

  Namen kampov, ki jih nameravamo organizirati, je:

   • učenje jezikov,  
   • obravnava aktualnih tematik v izbrani državi,
   • izvajanje ekoloških aktivnosti,
   • izvajanje športnih aktivnosti in
  • vzpodbujanje kreativnosti.


  Aktivnosti v kampih se izvedejo v 7 dneh na različnih destinacijah (v Sloveniji, na Hrvaškem, Češki, v Italiji, Franciji).

  Ob zaključku udeleženci prejmejo ‘Potrdilo o udeležbi in izpopolnjevanju’.

   

  *Pri osebah, mlajših od 18 let, morajo udeležbo na učnem kampu potrditi starši ali skrbniki.
  *Učni kamp se izvede v primeru zadostnega števila prijav (vsaj 7 udeležencev).

  .