Predstavitev mentorskih programov

Life Learning Academia z vsemi svojimi procesi intenzivno podpira mentorska usposabljanja in izvaja različne aktivnosti, ki krepijo mentorska sodelovanja.

Naš osvnovni namen je spodbujanje pretoka znanj med generacijami in povezovanje programov znanja, pri čemer so mentorski programi med najpomembnejšimi.

Tudi v prihodnje želimo okrepiti strokovna sodelovanja na področju mentorskih programov v Sloveniji in širše. Zato tokrat povezujemo ponudnike, organizatorje in izvajalce tovrstnih izobraževanj ter aktivnosti.

S konferenco smo želeli opozoriti na pomembnost mentoriranja in doseči izmenjavo informacij ter izkušenj z različnimi mentorskimi programi in praksami, ki so se ali se trenutno izvajajo v Sloveniji.

Organizator mentorske konference:

Life Learning Academia

Soorganizatorji konference:

Medijski pokrovitelj:

 

Successful first Slovenian mentoring conference with a presentation of mentoring programs
Tagged on: