On November 14, 2017, we officially established the Charter of Diversity Slovenia, which was signed by the first 59 Slovenian organizations. The event was held under the patronage of the President of the Republic of Slovenia Borut Pahor.

 

 
  • Among the first signatories were also the Director of Life Learning Academia, Mrs. Marjetka Kastner and representatives of the Learning Organizations – Director Janez Bratovž – JB Restaurant and Mrs. Bernard Škrabar – Director of the Detective Security Agency.
  • Listina raznolikosti Slovenija temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Vključuje 6 načel, ki spodbujajo k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom.Listina povezuje in krepi izmenjavo izkušenj ter znanj na področju upravljanja z raznolikostjo, združuje obstoječe dobre prakse in spodbuja razvoj novih praks ter širitev načel upravljanja raznolikosti v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah. Gre za moderen pristop k implementaciji načel raznolikosti, saj gre za povezovanje od zgoraj ter spodaj, kar predstavlja najbolj učinkovit način za doseganje zastavljenih ciljev delovnih organizacij.Vzpostavitev in razvoj podpornih orodij Listine raznolikosti Slovenija poteka v okviru slovenskega partnerstva projekta I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Equality. Awareness. Success. (Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania), ki je sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, v sestavi Dobrovita d.o.o. (vodilni partner projekta), Šentprima, SKUP, s pridruženimi partnerji MDDSZ, ZDS, ZIZRS ter CNVOS.
  

 

Signatories of the “Charter of Diversity in Slovenia”.