INTERNATIONAL MENTORING  CONFERENCE - Presentation of mentoring programs

Hiša Evropske Unije / EU House Slovenia  Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana


For more information, please contact us

   

 • Izsledki kažejo, da zgolj formalno znanje danes za delodajalce ni dovolj. Pričakujejo tudi praktična znanja in izkušnje. Le te lahko posamezniki dobijo od mentorjev.

  Life Learning Academia z vsemi svojimi procesi intenzivno podpira mentorska usposabljanja in izvaja različne aktivnosti, ki krepijo mentorska sodelovanja na vseh ravneh.

  Dogodek Mentorska konferenca,  je odlična priložnost, kjer lahko predstavimo in opozorimo na pomembnost mentoriranja in dosežemo izmenjavo informacij ter izkušenj s predstavitvijo različnih mentorskih programov ter praks, ki se trenutno izvajajo na mednarodni ravni.

  Prijave so obvezne in jih sprejemamo do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

  MEDNARODNA MENTORSKA KONFERENCA - Predstavitev mentorskih programov

  9.30 -10.00     Registracija udeležencev konference

  10.00 - 10.05  Pozdrav direktorice Life Learning Academia, mag. Marjetka Kastner

                     Predstavitev mentorskih programov, ki jih izvajajo različne organizacije, združenja in institucije

  10.05-12.05  Predstavitev mentorskih programov
                      (predstavniki programov bodo znani naknadno)

  12.05 – 12.45 Odmor

  12.45 – 14.00  Predstavitev dobrih praks in učinkov mentoriranja (predstavniki predstavitev bodo znani naknadno)

  14.00 – 15.00   Okrogla miza – Kako sem prvič mentoriral

  15.00               Zaključek prve Mednarodne mentorske konference.

  *Dogodek bo posnet, zato obiskovalce naprošamo, da zasedejo svoja mesta 10 minut pred pričetkom.
  ** Število mest je omejeno
  ***Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

  POVEZUJEMO ZNANJA. POVEZUJTE JIH Z NAMI.

  .

 • The results show that formal knowledge today is not enough for employers. They also expect practical knowledge and experience. Individuals can get you from mentors.
  With all its processes, Life Learning Academia intensively supports mentoring training and performs various activities that strengthen mentor cooperation at all levels.

  The Mentor Conference event is an excellent opportunity to present and draw attention to the importance of mentoring and to achieve the exchange of information and experiences with the presentation of various mentoring programs and practices that are currently being implemented internationally.

  Applications are mandatory and are accepted until the place is filled (the number of places is limited).

  INTERNATIONAL MENTORS CONFERENCE - Presentation of mentoring programs

  9.30 -10.00     Registration of participants in the conference

  10.00 - 10.05  Greetings from the Director of Life Learning Academia,. Marjetka Kastner,

                    Presentation of mentoring programs by various organizations, associations and institutions

  10.05-12.05    Presentation of mentoring programs  (program representatives will be known later)

  12.05 – 12.45 Coffee break

  12.45 – 14.00  Presentation of good practices and mentoring effects (representatives of presentations will be known later)
  14.00 – 15.00  Round table - How I first mentored

  15.00              Conclusion of the first International Mentoring Conference.

  * The event will be recorded, so we ask the visitors to take their places 10 minutes before the start.
  ** The number of places is limited
  *** The organizer reserves the right to make changes to the program.

  .

FORM for visitors
FORM for Visitors

        

 

 

Mentoring Conferenc 2017 >>

Video clip - Mentoring Conference YOUTUBE >>>