Proces komunikacije v organizacijah / The process of communication in organizations

Proces komunikacije v organizacijah

Namen seminarja je predstaviti proces poteka komunikacie v organizaciji.
Udeleženci se načučijo kako izbirati komunikacijske kanale, določiti vrsto informacij, potek informacij, način informiranja…

Te purpose of the sseminar is to expoalin the Board of the company how to manage all comunication activities (wh and how to share the information, what kinf of informations, to who, why, when…).

Speaker Description:

Dr. Marjetka Kastner is an inventor of the processes for Sustainable, Learning and Digital organizations. With followed processes organizations can transform themselves to produce success. Marjetka is always committed to the purpose – of developing the people and changing the climate/energy inside the organization. She started training and certifying organizations as far back as 2008. Since then hundreds of companies and individuals have been trained and certified worldwide. In 2016 she was among the first recognized and awarded Social responsibility leaders from the IRDO Institute. Certificate Harward Mentor.

Oct 05 2023

1:15 pm - 3:00 pm

VIRTUAL EVENT

COST €150.00

Registration

Usposabljanje mentorjev – začetni seminar/ Training for mentors – Introductory seminaar

Usposabljanje mentorjev – začetni seminar/ Training for mentors – Introductory seminaar

Usposabljanje mentorjev je ključnega pomena za zagotavljanje, da bodo mentorji imeli potrebne veščine in znanje za učinkovito podporo in vodstvo novih ali manj izkušenih članov organizacije. Usposabljanje mentorjev je naložba v razvoj kadrov in lahko pomaga ustvariti močno in povezano delovno okolje, kjer se novinci lažje prilagajajo in uspevajo.

Mentor training should be an ongoing process to ensure that mentors stay updated and proficient in their roles. Providing mentor training is an investment in building a strong mentorship program that benefits both mentors and mentees and contributes to the organization’s success.Creating effective training for mentors involves a structured approach to ensure that they are well-prepared to fulfill their roles effectively.

Speaker Description:

Dr. Marjetka Kastner is an inventor of the processes for Sustainable, Learning and Digital organizations. With followed processes organizations can transform themselves to produce success. Marjetka is always committed to the purpose – of developing the people and changing the climate/energy inside the organization. She started training and certifying organizations as far back as 2008. Since then hundreds of companies and individuals have been trained and certified worldwide. In 2016 she was among the first recognized and awarded Social responsibility leaders from the IRDO Institute. Certificate Harward Mentor.

Oct 10 2023

10:00 am - 1:00 pm

VIRTUAL EVENT

COST €150.00

Registration

Razumevanje in delovanje generacij v organizaciji/Understanding and operating generations in organization

Razumevanje delovanja posamezne generacije v organizaciji je za vodstvo ključnega pomena, saj le z razumevanjem in pravilnim vodenjem, usmerjanjem in nagrajevanjem lahko motivirajo vse zaposlene ne glede na to, da so različnih generacij…


In summary, understanding and operating effectively with different generations in an organization is not just about age diversity; it’s about recognizing and valuing the diversity of experiences, perspectives, and expectations that each generation brings. This understanding can lead to improved teamwork, better employee engagement, and a more adaptable and resilient organization.

Speaker Description:

Dr. Marjetka Kastner is an inventor of the processes for Sustainable, Learning and Digital organizations. With followed processes organizations can transform themselves to produce success. Marjetka is always committed to the purpose – of developing the people and changing the climate/energy inside the organization. She started training and certifying organizations as far back as 2008. Since then hundreds of companies and individuals have been trained and certified worldwide. In 2016 she was among the first recognized and awarded Social responsibility leaders from the IRDO Institute. Certificate Harward Mentor.

Oct 06 2023

10:00 am - 11:45 am

VIRTUAL EVENT

Registration