Graduating day for three levels of military training was celebrated at the end of September 2016

 

The mission of the Military Schools Centre is: to carry out education, training, and exercises, MOS training, and to developmilitary scientific fields, military and related sciences which represent the foundation for the relevant study programmes with the aim of accomplishing SAF mission.

Second part of the mission is to conduct education and training related to combat activities and other forms of military defence (in accordance with Defence Act and Service in the Slovenian Armed Forces Act). Since 1991 there were more than 30 generations of young officers succesfully finished education and training process. There was a great ceremony at the downtown of Maribor at the end of September 2016, when graduating day for three levels of military training was celebrated.

lla_slovenska-vojska-1  lla_slovenska-vojska-2

Photos: Slovene Armed Forces archive.

Maribor dobil prve častnike slovenske vojske
Prvenstvena naloga Vojaškega centra je: skrb za izobraževanje, treningi/vaje, razvoj vojaških znanstvenih disciplin, vojaških in drugih povezovalnih vsebin, ki predstavljajo relevanted študijski program s ciljem uresničevanja programa sil slovenkse vojske.
Drugi del naloge je izvajanje izobraževanja in usposabljanja v zvezi z bojnimi aktivnostmi in druge oblike vojaške obrambe (v skladu z Zakonom o obrambi in Zakonom o službi v Slovenski vojski). Od leta 1991 je bilo več kot 30 generacij mladih častnikov, ki so uspešno zaključili proces izobraževanja in usposabljanja. V centru Maribora je bila konec septembra 2016 velika slovesnost, ko so diplomirale in praznovale tri ravni vojaškega usposabljanja.

Graduating day