Gospodarska delegacija v Črno Goro

OBISK GOSPODARSKE DELEGACIJE – ČRNA GORA

Datum: od 28.11.2019 - 1.12.2019
Kraj: Podgorica in okolica Črna Gora

ORGANIZATORJI IN SOORGANIZATORJI

 

Life Learning Academia (LLA), OZS, Območna OOZ Kranj  in Veleposlaništvo Črne Gore v Sloveniji od 28. novembra do 1. decembra 2019 organizirajo izhodno gospodarsko delegacijo v Podgorico in okolico - Črna Gora.

 

NAMEN OBISKA

Delegacija sestavljena iz različnih sektorjev bo osredotočena na področje gospodarskih sodelovanj pri trgovinskih menjavah, storitvenih dejavnostih in trajnostnem razvoju kadrov. Poslovno sodelovanje med Slovenijo in Črno Goro je vzpostavljeno že nekaj časa.
Blagovne menjave med državama potekajo že več let in beležijo se tako uvozi kot tudi izvozi. Največji delež izvoza beležimo na področju vozil, jedrskih reaktorjev, strojev, farmacevtskih izdelkov; največji delež uvoza pa na področju aluminija (kar 54%) in bakra (10%).

S to delegacijo želimo okrepiti sodelovanja med državama, s poudarkom na storitvah in izdelkih za katere vlada na Črnogorskem trgu povpraševanje in imajo visoko dodano vrednost. Ponudba in predstavitev obrti bosta na podlagi obiska v nadaljevanju tudi podkrepljena na strokovnih sejmih, ki jih imajo obrtniki namen obiskati prihodnje leto.
Namen delegacije je medsektorsko povezovanje, izmenjava izkušenj, predstavitev najboljših sodobnih praks in projektov ter poslovno mreženje med slovenskimi in črnogorskimi podjetji ter institucijami (gospodarskimi in negospodarskimi).
Srečanje s predstavniki pobratenih občin pa predstavlja dodano vrednost na področju povezovanja in odpira udeležencem številne možnosti nadaljnih
sodelovanj.

PROGRAM

ČETRTEK 28. NOVEMBER

12.00                Zbir na letališču Jožeta Pučnika – Ljubljana 

14.15                Let iz letališča Ljubljana v Podgorico         *(direktni let)

15.20               Prihod v Podgorico  

16.30              Prihod v hotel Hilton

17.30              Srečanje z ekonomsko svetovalko in Veleposlanikom RS 

19.00              Večerja      *(Lanterna restaurant)

 

PETEK  29. NOVEMBER

10.00            Odhod iz hotela in obisk Ministrstva za gospodarstvo Črna Gora 

11.30            Obisk na obrtno/gospodarski zbornici in B2B poslovna srečanja in sestanki 

14.00             Kosilo 

15.30            Obisk podjetja (podjetje v Črni Gori in primer dobre prakse  implementacije poslovanja)

19.00             Večerja z veleposlanikom Črne Gore H.E. dr. Vujica Lazović

 

SOBOTA   30. NOVEMBER 

10.00           Odhod iz hotela v Budvo

Celodnevni program 

12.00           Srečanje sz direktorjem hotelske verige Montenegro Stars Hotel Group  in primer dobre prakse rasti manjših podjetij

14.00          Kosilo 

15.30          Sprejem pri županu in srečanje s pobrateno občino Hercegnovi

20.00          Prihod nazaj v hotel in prosto za udeležence

 

NEDELJA   1. DECEMBER 

10.00                        Odjava iz hotela

10.00 – 15.00          Prosto za ogled mesta

15.30                        Zbir pred hotelom za odhod do letališča 

16.00                        Zbir na letališču 

17.30                        Let v Slovenijo

18.38                        Prihod na Letališče Jožeta Pučnika v Sloveniji

PRIJAVE

Prijave zbiramo do najkasneje 11. novembra 2019. 
Zaradi velikega zanimanja je število prijav omejeno, zato zainteresirane usmerjamo, da se prijavijo čim prej.  Ob prijavi morajo biti plačani stroški prijave v višini 150,00 €. Organizatorji prijavnih stroškov ne bodo vračali.

LETALO

Stroške letalskega in drugih prevozov ter hotelskih namestitev krijejo udeleženci sami s plačano kotizacijo (micro, mala in srednja podjetja jih lahko pokrijejo z vavčerjem. Glej razlago spodaj).

Predvideni leti: 

Let iz Slovenije v Črno Goro: LJU Ljubljana 28.11.2019 ob 14.15 (prihod TGD Podgorica 15.20)

Let je direkten (1:05h), številka leta: Montenegro Airlines YM181

Let iz Črne Gore nazaj v Slovenijo: 

TGD Podgorica 1.12.2019 ob 17.30 (prihod LJU Ljubljana 18.35)

Let je direkten (1:05h), številka leta: Montenegro Airlines YM180

NOČITVE

Glede na pripravljeni program sta izbrana dva hotela (glej program).

Predlagani hotel v Podgorici je: Hilton Podgorica Crna Gora
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, 81000 Podgorica, Montenegro

Prijava 28.11.2019 in odjava 30.11.2019 ob 9,30.

Predlagani hotel v Budvi je: Splendid Conference & Spa Resort, Bečići b.b., 85310 Budva, Montenegro
*(predlagani hotel se lahko še spremeni)

Prijava 30.11.2019 in odjava 1.12.2019 ob 10.00.

STROŠKI

Kotizacija za celotni program izhodne gospodarske delegacije znaša 565,00 € neto. 

V kotizaciji so zajeti naslednji stroški:

  • stroški prijavnine (zajemajo stroške organizacije programa in izvedbe delegacije, organizacija poslovnih srečanj in obiski delegacije na gospodarski zbornici z B2B programom, srečanje na ministrstvu za gospodarstvo in srečanju z ekonomsko svetovalko in veleposlanikom);
  • stroški avtobusnih prevozov (prevozi z avtobusom z letališča do hotela in nazaj, lokalnih prevozov z avtobusom med Podgorico in Budvo);
  • stroški nočitev (3 nočitve);
  • stroški letalske vozovnice

Ob prijavi vam bo Life Learning Academia izdala 2 računa (račun za prijavnino, v višini 150,00 €, ki ga poravnate takoj ob prijavi in račun za preostali del kotizacije, ki ga poravnate do najkasneje 15.11.2019). Prijavnina se v primeru odjav ne vrača.

SOFINANCIRANJE STROŠKOV UDELEŽBE VAŠEGA PODJETJA V DELEGACIJI:  

Sofinanciranje stroškov udeležbe vašega podjetja v delegaciji:, mikro, mala  in srednje velika podjetja imajo možnost sofinanciranja stroškov aktivnosti vezanih na udeležbo na obravnavanem dogodku, do višine 60 % upravičenih stroškov v okviru spodbud Slovenskega podjetniškega sklada - “Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino. Stroške lahko uveljavljate dve osebi (vodstveni položaj) iz posameznega podjetja. 

Več informacij in prijavnico s katero koristite vačer najdete tukaj.

 

Izračun:  Stroški 565,00 €.  Pokritje stroškov z vavčerjem v višini 339,00 €.  Stroški, ki jih pokrijejo udeleženci sami: 226,00 €.
*Navedene cene ne vsebujejo DDV-ja.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Marjetka Kastner,  Tel: 031 536 868 marjeta@llacademia.com
Daniela Žagar, Tel. : 041 784 157  daniela.zagar@ozs.si

 

Slovenski državljani za vstop v Črno goro vizuma ne potrebujejo.

Slovenskim državljanom vizum ni potreben in lahko v Črno goro vstopajo ter tam bivajo do 30 dni na podlagi slovenske osebne izkaznice. V primeru vstopa v Črno goro z osebno izkaznico mejni policisti Črne gore na zaprosilo slovenskega državljana – turista izdajo prepustnico - potrdilo o vstopu imenovano »Lični karton«, na podlagi katere lahko slovenski državljan, v primeru potrebe, dokazuje kraj, datum in čas vstopa v Črno goro.

Na podlagi slovenskega potnega lista je bivanje brez vizuma na celotnem ozemlju Črne gore dovoljeno do 90 dni. Zaradi dokazovanja datuma in kraja vstopa slovenskega državljana – turista v Črno goro mora le-ta poskrbeti/zaprositi za odtis vstopnega žiga v potni list (vstopni žig pomeni potrdilo o vstopu).

Prijava začasnega bivanja v državi

Slovenski državljani morajo svoje bivanje v Črni gori v roku 24 ur prijaviti pooblaščeni turistični agenciji, izpostavi turistične organizacije oziroma policijski postaji v kraju. Ob prijavi se izda potrdilo o prijavi bivanja. V primeru, da se slovenski državljan nastani v hotelu ali drugem turističnem objektu, je dolžnost turističnega podjetja oziroma lastnika turističnega objekta, da prijavi njegovo bivanje v Črni gori v roku 12 ur.

V primeru tranzita ozemlja Črne gore bivanja v času 72 ur ni potrebno prijaviti. V tem primeru bi lahko veljalo, če potuje s slovensko osebno izkaznico potrdilo »Lični karton«, na katerem so zapisani osnovni podatki o vstopu v Črno goro oziroma vstopni žig v potnem listu.

Ob prijavi se plača turistična taksa, katere višina se od občine do občine razlikuje. Izpostava Turistične organizacije in Policijska postaja provizije za prijavo začasnega bivanja ne zaračunavata, medtem, ko pooblaščena Turistična agencija določeno provizijo zaračuna.

Popotnike opozarjamo, da je po prihodu v državo potrebno opraviti prijavo na Policiji ali v izpostavi Turistične organizacije ali v eni od enot pooblaščene Turistične agencije in sicer v 12 urah ob namestitvi v hotelih (dolžnost hotela – v kolikor hotel oz. drugi izvajalec turističnih storitev tega ni opravil lahko turisti svoje bivanje v hotelu oz. pri drugem izvajalcu turističnih storitev dokazujejo s predložitvijo računa) oziroma v 24 urah ob namestitvi pri zasebnikih (velja tudi za bivanje pri sorodnikih in prijateljih). V nasprotnem primeru so za turiste predvidene kazni, ki so visoke. Zadnja kontrola prijave se izvaja ob odhodu iz Črne gore.

Tujci, državljani tretjih držav, ki imajo veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji ali veljavni schengenski vizum za večkraten vstop v Republiko Slovenijo, lahko vstopijo v Črno goro in tam bivajo sedem (7) dni. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva Slovenije v Podgorici

Konzularna pomoč

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije. Kaj lahko in česa ne morejo za vas storiti različne vrste slovenskih predstavništev, si preberite v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Splošna opozorila

Popotnike obveščamo, da je po prihodu v državo potrebno opraviti prijavo na policiji: v primeru namestitve v hotelih v 12 urah, v primeru namestitve v zasebnih sobah pa v 24 urah. V nasprotnem primeru so za turiste predvidene kazni.

Slovenski državljani, zavarovane osebe med začasnim bivanjem v Črni gori (na zasebnem potovanju, v času ko delajo v tujini, na službenem potovanju strokovnem izpopolnjevanju ali študiju v tujini) lahko uveljavljajo zdravstvene storitve z listino(evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom).

Z evropsko kartico se je potrebno zglasiti na pristojnem uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v primeru nujnosti pa se lahko zglasite neposredno pri izvajalcih zdravstvene storitve, ki so del javne oz. državne zdravstvene mreže.

V Črni gori so slovenske zavarovane osebe upravičene le do nujnih zdravstvenih storitev in sicer po predpisih posamezne države (op.: Pravna podlaga je Sporazum med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (Ur.l. RS, - Mednarodne pogodbe, št. 9/11) in Administrativni dogovor o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju(Ur.l.RS,-Mednarodne pogodbe, št.9/11).