• slider1
  Povezujemo znanja.
  Povezujte jih z nami.
  Connecting knowledge
  Connect them with us
 • slider2
  Akademija za certificiranje
  promocijo in povezovanje znanj
  Academy for certification
  promotion and connection of knowledge
 • slider3
  Education is what remains
  after one has forgotten what
  one has learned in school. -Albert Einstein

UČEČA SE ORGANIZACIJA - LEARNING BRAND

Učeča se organizacija je tista organizacija, ki omogoča najboljši izkoristek potencialov zaposlenih.
Vse več organizacij se zaveda, da sta učenje in znanje sestavini, brez katerih organizacije v prihodnosti ne bodo mogle uspešno delovati in obstati. Odgovor na vprašanje, kako nastane razlika v tržni in knjižni vrednosti uspešnih organizacij pokaže pomen znanja. Torej poleg finančnega kapitala obstaja v vsaki organizaciji tudi intelektualni kapital, ki temelji na znanju. Dodano vrednost ustvarjajo usposobljeni kadri. 21. stoletje zahteva razvoj novih znanj oz. višjo raven usposobljenosti.
Znanje pa se stara hitreje kot kdajkoli prej in ga je potrebno več čas nadgrajevati. Vlaganje v razvoj znanj posameznika v vseh življenjskih obdobjih je nujno potrebno za napredek posameznika, gospodarstva in družbe.
V ta namen je Life Learning Academia oblikovala voden proces, ki omogoča, da organizacija postane Učeča se organizacija. Proces/metoda dela se imenuje Learning Brand. Namen uporabe metode dela Learning Brand je, da organizacija izkoristi vsa znanja, ki jih imajo zaposleni. Izsledki nam namreč kažejo, da premorejo zaposleni veliko tihih znanj, ki mnogokrat ostanejo neizkoriščena. Ob uporabi metode Learning Brand, ki vsebuje več procesov pa se znanja izkoristijo in nadgradijo, saj organizacija omogoči zaposlenim nove veščine in znanje, ki ga zahteva na znanju temelječa ekonomija.
Metoda dela Learning Brand je popolnoma voden postopek in kadrovskim delavcem olajša delo in jim hkrati omogoča pridobitev podatkov, ki jih potrebujejo za oblikovanje, ocenjevanje in nadgrajevanje kadrov. Hkrati procesi temeljijo na rednem spremljanju, evalvaciji in ocenjevanju napredka.

Zakaj naj organizacija postane Učeča se organizacija-Learning Brand?

Učeča se organizacija - Learning Brand naj bi organizacija postala zato, da bo imel vsak zaposleni priložnost, da v celoti razvije svoje potenciale, da bo čutil, da lahko prispeva k razvoju organizacije in da ji tudi pripada. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, posamezniki potrebujejo voljo in sposobnost za učenje, povezovanje, timsko delo...
Le zadovoljni zaposleni se lahko v kar največji meri posvetijo delu v podjetjih ter hitreje in bolje opravijo svoje delo, kar se pozna tudi na boljših rezultatih podjetja, nižjo fluktuacijo in absentizimom.
S tem organizacija pridobi tudi na konkurenčni prednosti. Znanja so torej tista, ki dajejo konkurenčno prednost in omogočajo gospodarski razvoj ne samo posamezne organizacije, temveč celotnega gospodarstva.

Organizacije vključene v proces Učečih se organizacij- Learning Brand na Akademsko-gospodarskem kongresu prejmejo certifikat Learning Brand/znak za Učečo se organizacijo.

Kdaj pristopi organizacija v proces Učečih se organizacij?

Ko se preko Prijavnice vključi v proces Učečih se organizacij. Prijavnico posreduje na mail: info@llacademia.com in na naslov: Life Learning Academia, Savska cesta 1, 1230 Domžale.

Razlaga pojmov:
*Oblikovalec in organizator procesa Ambasadorjev znanj in Učečih se organizacij je Life Learning Academia.
**Pojem organizacija (gospodarske družbe (ne glede na velikost )in javne institucije).
***Akademsko-gospodarski kongres je zaključni dogodek, ki je namenjen promociji znanj in podelitvi priznanj z različnih področij znanj.

Novice

Usposabljanje za mentorjeUsposabljanje za mentorje Zavedanje, da bodo današnji dijaki in študenti lahko vprivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti je nujno, če želimo zagotoviti dobre kadre v prihodnosti. Praktična znanja, ki jih nabirajo od mentorjev so neprecenljiva. Zato potrebujemo dobre mentorje, ki imajo veščine kako komunicirati, vzpodbujati, koordinirati...
Prijavite svoje zaposlene, ki bodo mentorji na usposabljanje.
Po usposabljanju mentorji prejmejo potrdilo/certifikat in priročnik.
Program si oglejte .. tukaj.
Prijavnico lahko dobite tukaj

Postanite Učeča se organizacija

Javno povabilo

Vse več organizacij se zaveda, da je znanje sestavina brez katere v prihodnosti ne bodo mogli preživeti in imeti konkurenčne prednosti. Da vzpostavite učinkovit sistem.
Javno povabilo

Life Learning Club

Da ostanete v vrelišču dogajanja in izkoristite ugodnosti, vas vabimo, da si ogledate ponudbe naših poslovnih partnerjev.
LifeLearningClub.com

Academic Economic Congress

8. junij 2015 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju ob 18.00 Dogodek namenjen podelitvi priznanj za dosežke na področju znanj posameznikov ..
Več si lahko pogledate na spletni strani:
AECongress.eu

Moč Znanja

Poljudne publikacije, ki bi zajemala predstavitev napredkov posameznikov in organizacij v Slovenskem prostoru še ni. To je bila vzpodbuda, da smo pripravili v okviru AEC Kongresa revijo, ki bo zapolnila to vrzel. Revija podaja nove poglede in povezuje iskalce informacij s tistimi, ki so jih že prejeli.
Udeleženci, ki prihajajo so iz različnih segmentov in so lahko v nadaljevanju vaši bodoči naročniki ali poslovnii partnerji . Revijo prejmejo predstavniki šolstva (fakultete v Sloveniji in tujini (14 držav), srednje in osnovne šole, predstavniki podjetij – pretežno večje gospodarske družbe, predstavniki iz tujih držav, politiki.
Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem lahko zapolnili vrzeli - predstavitve dosežkov v vaši organizaciji.

Prejemniki Certifikata

clientlogo1
clientlogo31
clientlogo2
clientlogo4
clientlogo31
clientlogo2
clientlogo4
clientlogo1
clientlogo2
clientlogo4
clientlogo1
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31
clientlogo31